Ministrul Muncii și Protecției Sociale, Victoria Violeta Alexandru, a emis Ordinul nr. 1.830 din 30 decembrie 2019 pentru aprobarea modelului legitimației acordate persoanelor cu dizabilități.

Legitimația acordată persoanelor cu dizabilități este documentul oficial folosit în exercitarea drepturilor acordate persoanelor cu dizabilități, de legislația în vigoare, pe întreg teritoriul țării.

Legitimația este eliberată de direcțiile generale de asistență socială și protecția copilului județene, respectiv ale sectoarelor municipiului București, costurile fiind suportate din bugetul acestora.

Legitimația conține datele de identificare ale persoanei: numele și prenumele persoanei, codul numeric personal, numărul documentului care atestă încadrarea în grad de handicap, gradul de handicap, precum și mențiunea: „Această legitimație îndreptățește titularul la drepturile conferite de legislația în vigoare.“

Legitimația este nominală, netransmisibilă și cu o perioadă de valabilitate egală cu cea a documentului de încadrare în grad de handicap.

Când și cum puteți intra în posesia noi legitimații? Puteți afla aceste informații telefonând la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului de care aparțineți.

DGASPC Galați încă nu a intrat în posesia noului model și ca atare nu pot elibera această legitimație.

Sursa fotografiei: