În conformitate cu dispoziţiile art. 24 din Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, Birourile permanente ale Camerei Deputaţilor şi Senatului au stabilit, în şedinţa comună din 26 mai 2020, numirea a șapte membri ai Colegiului Director al Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării, dintre care șase pentru mandate complete și unul pentru rest de mandat.

Termenul limită pentru depunerea candidaturilor a fost modificat de două ori, ultimul termen fiind 18 iunie 2020.

Candidaturile depuse pentru posturile de membru în Colegiul Director al Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării, pot fi consultate aici:

Sunt licențiată în drept, activistă pentru drepturile persoanelor cu dizabilități, din 2013 membră a rețelei DPI Established Women Leader Network (propusă de Organizația Națională a Persoanelor cu Handicap din România).

Sunt de 30 de ani o persoană cu dizabilități fizice, utilizatoare de scaun rulant și am participat activ în procesul de luare a deciziilor care privesc în mod direct persoanele cu dizabilități. Am participat la monitorizarea aplicării legislaţiei şi a strategiilor în domeniu; am colaborat cu instituţii publice sau private, cu organizaţii din ţară şi din străinătate, în probleme de interes comun cu privire la drepturile persoanelor cu dizabilități.

Am o experiență profesională acumulată în domeniul nonguvernamental, am lucrat cu persoane cu dizabilități fizice și/sau dizabilități asociate, persoane vulnerabile, în cadrul unor organizații neguvernamentale, în proiecte care vizau în principal, integrarea pe piața muncii, recalificarea/reconversia profesională și educația incluzivă.

Sunt prima femeie în scaun rulant din România, secretar de stat, care a deținut funcția de președintă a Consiliului de Monitorizare a implementării Convenției ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități (2016 – 2017), scopul său principal fiind acela de a monitoriza, promova și proteja drepturile persoanelor cu dizabilități aflate în instituții rezidențiale publice și private din România.

Având în vedere activitatea mea recunoscută în domeniul apărării drepturilor omului şi a combaterii discriminării, am considerat că pot fi un membru important al Colegiului Director al Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării și mi-am depus candidatura pentru funcția de membru în cadrul colegiului menționat.

În data de 29 iunie 2020 a avut loc audierea candidaților de către Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale din Camera Deputaților, Comisia juridică, de disciplină și imunități din Camera Deputaților, Comisia pentru egalitate de șanse pentru femei și bărbați din Camera Deputaților, Comisia pentru drepturile omului, egalitate de șanse, culte și minorități din Senat, Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunități și validări din Senat.

Membrii comisiilor au hotărât, cu majoritatea de voturi ale senatorilor și deputaților prezenți, să acorde aviz favorabil candidaților: Asztalos Csaba Ferenc, Bencze Marta-Iozefina, Busurca Andrei, Covaci Lavrin-Ioan, Danciu Florin, Diacon Adrian Nicolae, Dincă Ilie, Gheorghe Luminița, Grama Horia, Iordache Noni-Emil, Jura Cristian, Mavrichi Ionuț, Moța Maria, Olteanu Cătălina, Popa Claudia Sorina, Pruteanu Luminița-Gabriela, Sandu Veronica Tatiana, Șerban Valentina Filofteia, Ștefănescu Daniela, Tanasă Dan, Tănase Laurențiu, Tomescu Mădălina, Tontsch Daniela, iar pentru candidatul Enache Ioana au acordat un aviz nefavorabil.

Plenul reunit al Camerei Deputaților și Senatului a votat marți, 30 iunie 2020, noii membri ai Consiliului Director din cadrul Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării (CNCD), astfel:

Claudia Popa – 295 voturi „pentru”, 27 „contra” – mandat întreg;

Adrian Diaconu – 286 voturi „pentru”, 33 „contra” – mandat întreg;

Horia Grama – 293 voturi „pentru”, 29 „contra” – mandat întreg;

Cristian Jura – 298 voturi „pentru”, 24 „contra” – mandat întreg;

Asztalos Csaba – 288 voturi „pentru”, 34 „contra”- mandat întreg;

Cătălina Olteanu – 271 voturi „pentru”, 51 „contra” – mandat întreg;

Maria Moța – 288 voturi „pentru”, 34 „contra” – rest de mandat.

Dar cine sunt noii membri ai Colegiului Director al CNCD:

Claudia Sorina Popa ocupă din 2010 funcția de membru în Consiliul Director al CNCD, este licențiată a Facultății de Drept „Dimitrie Cantemir” din Cluj-Napoca, a fost director de programe și strategii de accesare a fondurilor europene, dar și cercetătoare la Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad.

Adrian-Nicolae Diaconu este fost șef al IPJ Timiș, licențiat în Științe Juridice la Academia „A. I. Cuza” din București și doctor în „Îmbunătățirea Calității Activităților în Administrația Publică prin Pârghii Specifice Managementului Resurselor Umane”. În 2014, Diaconu a fost achitat într-un dosar de furturi auto, vechi de peste 15 ani, la zece ani de la trimiterea în judecată, prin aplicarea legii penale mai favorabile după intrarea în vigoare a Noului Cod Penal și prin prescrierea faptelor.

Grama Horia, deputat de Covasna în perioada 2008 – 2016, și-a depus cererea de a candida, dar a făcut o greșeală gramaticală. Acesta a scris: „(…) prin prezenta “î-mi” depun candidatura la funcția de membru (…)”.

Domnul Grama a absolvit Facultatea de Mașini și Instalații Miniere din Petroșani și are un master în Modernizarea Instituției Prefectului la Institutul Național de Administrație. A mai fost director general, director comercial și șef de birou mecanico-energetic la Perla Covasnei.

Astzalos Csaba, președinte din 2005 al CNCD, iar apoi reales președinte pentru încă un mandat pe 26 aprilie 2010. Acesta a absolvit Facultatea de Drept a Universității din Oradea, este doctor în drept la Universitatea din București, iar în 2003 a absolvit Școala Internațională pentru studierea Holocaustului Yad Vashem din Ierusalim.

Cătălina Olteanu, coordonator în cadrul Agenției de Dezvoltare Comunitară “Împreună” și fost expert în Educație Interculturală la Institutul de Științe ale Educației. Olteanu a absolvit masterul la Facultatea de Limbi și Literaturi Străine din cadrul Universității din București.

Maria Moța este licențiată în Științe Juridice la Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, a fost avocat în Uniunea Națională a Barourilor din România (Gorj) și expert jurist în Asociația pentru Promovarea Drepturilor Femeilor Rome.

Votul a fost secret, cu buletine, iar parlamentarii au votat pe parcursul a aproape două ore, pentru a se respecta măsurile impuse prin starea de alertă.

În Raportul de activitate al Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării, pe anul 2019, se menționează pe primul loc prezența unui număr semnificativ de plângeri pe criteriile de dizabilitate, naționalitate, etnie, gen, vârstă și limbă. Domeniile de discriminare vizate au fost cele de acces la angajare și profesie, protecția demnității personale, acces la servicii și acces la educație.

Analizând activitatea și domeniul de expertiză a noilor membrii în Consiliul Director al CNCD revin cu întrebarea: Cine reprezintă persoanele cu diabilități în Colegiul Director al Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării?

La 31 decembrie 2019 numărul total de persoane cu dizabilităţi comunicat Autorităţii Naţionale pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi, Copii si Adopţii, Direcția Drepturi Persoane cu Dizabilități, din cadrul Ministerului Muncii şi Protecției Sociale, prin direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, a fost de 846.354 persoane. Dintre acestea, 97,92% (828.792 persoane) se află în îngrijirea familiilor şi/sau trăiesc independent (neinstituţionalizate) şi 2,08 % (17.562 persoane) se află în instituţiile publice rezidenţiale de asistenţă socială pentru persoanele adulte cu dizabilităţi (instituţionalizate) coordonate de Ministerul Muncii şi Protectiei Sociale prin Autoritatea Naţională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi, Copii si Adopţii, Direcția Drepturi Persoane cu Dizabilități.

Cine le reprezintă pe cele 846.354 persoane cu dizabilități din România?

Sursa fotografiei: