CONSULTANŢĂ ONG

Prin prisma profesiei de consilier juridic, dar și a expertizei în domeniul ONG mi-am propus să ofer servicii de consultanță organizațiilor neguvernamentale.

Doresc să ofer soluții la diversele probleme de organizare și funcționare cu care se confruntă organizatiile neguvernamentale în activitatea curentă.

Serviciile de consultanță sunt destinate atât cetățenilor care doresc sprijin pentru a identifica forma de organizare sau derularea întregii proceduri de constituire, implementarea statutului și actului constitutiv, dar și organizațiilor neguvernamentale nou înființate sau care doresc consiliere juridică de specialitate.

Ofer consultanță individuală sau de grup: persoanelor din mediul neguvernamental/social implicate în procese de coordonare, implementare, diseminare, monitorizare, etc (manageri de proiect, fundraiseri, directori executivi de ONG, profesorilor implicați în proiecte sociale, personalului administrativ implicat în proiecte sociale/furnizare de servicii, reprezentanții organizațiilor neguvernamentale la nivel de adiministrație publică, membrii ONG, studenților, voluntarilor, etc) care doresc:

  • informații cu privire la implementarea și coordonarea proiectelor, strângerea de fonduri, implementarea de campanii de advocacy și lobby;
  • să dobândească capacitatea de a-și cunoaște resursele reale ca lucrător în domeniul neguvernamental;
  • să își dezvolte creativitatea;
  • să cunoască procedee profesioniste de prezentare a organizației/asociației/fundației;
  • să acumuleze un bagaj de informații, exerciții și tehnici de pregătire pentru a se perfecționa în continuare, prin practica personală;