Începând cu data de 3 februarie 2020, cererile însoţite de documentaţia necesară pentru încadrare în grad de handicap pot fi transmise electronic (prin email) către DGASPC-uri.

Președintele Autorității Naționale pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții (ANDPDCA), Maria Mădălina Turza, a declarat că cererile însoțite de documentația necesară încadrării în grad de handicap vor putea fi depuse și online, nemaifiind necesară deplasarea la sediile Direcțiilor Generale de Asistență Socială și protecția Copilului (DGASPC).

„Știm cât de preţios este timpul unui părinte de copil/adult cu dizabilităţi. Cât de istovitor este efortul de a naviga prin hăţişul birocratic al procesului de evaluare şi reevaluare în vederea încadrării în grad de handicap. Din toate aceste motive, dar şi pentru că trăim în România secolului 21, începând din luna februarie 2020, cererile însoţite de documentaţia necesară pot fi transmise electronic (prin email) către DGASPC-uri”, a anunțat dna. Maria Mădălina Turza într-o postare pe Facebook.

Potrivit Dispoziției 1372/23.01.2020, ANDPDCA a solicitat DGASPC-urilor luarea, în regim de urgență, a următoarelor măsuri:

Crearea unei adrese de email dedicate, dupa modelul „sec_copii_ (indicativ județ/sector)@…… și sec_adulti_(indicativ județ/sector)@….. până la data de 31 ianuarie 2020.

Afișarea adreselor de email pe pagina oficială a instituției, la loc vizibil.

Primirea, după crearea adreselor, în termenul menționat, a cererilor-tip însoțite de toate documentele necesare privind încadrarea în grad de handicap a copilului sau, după caz, a persoanei adulte cu dizabilități și în format electronic.

Prin acest demers, persoanele cu dizabilități și/sau aparținătorii acestora sunt scutite de un drum către Comisia de Expertiză în vederea depunerii documentaţiei necesare pentru încadrare în grad de handicap.

Vreau să cred că aceiași măsură poate fi luată în cazul în care o persoană cu dizabilități dorește să își transfere această documentație dintr-un oraș/comună în alta, după ce aceasta și-a schimbat domiciliul.

DGASPC București sectorul 6 deja a luat măsuri privind respectarea dispoziției 1372/23.01.2020 și vreau să cred că toate DGASPC-urile din România o vor face!

Sursa fotografiei: