Din luna aprilie a.c. se vorbește despre acordarea subvențiilor pentru sprijinirea persoanelor cu dizabilități în accesarea și utilizarea de tehnologii și dispozitive asistive și tehnologii de acces, după ce a fost publicat în Monitorul Oficial, Ordinul nr. 721/481/310/2019, pe care îl puteți consulta aici.

Pentru a putea primi voucherul menționat TREBUIE să fii ELIGIBIL și să respecți procedura conform Ordinului nr. 721/481/310/2019 privind aprobarea Procedurii de acordare a subvenţiilor pentru sprijinirea persoanelor cu dizabilităţi în accesarea şi utilizarea de tehnologii şi dispozitive asistive şi tehnologii de acces, altele decât cele finanţate prin Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate.

Pe site-ul Autorității Naționale pentru Persoane cu Dizabilități, găsiți informații cu privire la următoarele aspecte: cine poate beneficia de voucher; cererea de acordare voucher; angajamentul; recomandarea medicului specialist privind acordare de tehnologie asistivă; cererea privind includerea operatorului economic în Lista furnizorilor producătorilor de tehnologii şi dispozitive asistive şi tehnologii de acces; Lista tehnologiilor şi dispozitivelor asistive şi tehnologiilor de acces prioritare pentru angajare; Lista furnizorilor valabilă la data de 18.11.2019.

Practic, cum am procedat pentru a obține acest voucher și cât timp mi-a luat?

14 octombrie 2019 – primul pas pe care l-am făcut, am solicitat AJOFM-ului (Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Galaţi) să beneficiez de servicii de informare și consiliere profesională, servicii de mediere a muncii, formare profesională.

Solicitarea acestor servicii se face în baza unei cereri și a următoarelor documente: copie după C.I., copie după certificat de încadrare în grad de handicap, copie după ultima diplomă de studii și adeverință de la medicul de familie că ești apt de muncă sau ai anumite restricții. În baza cererii și a documentelor depuse, precum și completarea acordului privind protejarea datelor cu caracter personal, am beneficiat de serviciile solicitate.

Am semnat Acordul privind participarea la măsurile pentru stimularea ocupării forței de muncă acordate de către AJOFM/AMOFM în condițiile legii stabilite în funcție de nevoile individuale precum și Planul individual care trebuie să conțină minim două acțiuni, din care una trebuie să fie de mediere. La sfârșitul lunii octombrie am reușit să beneficiez de acțiunea de mediere (această acțiune poate avea loc doar dacă există angajatori înregistrați la AJOFM, interesați să angajeze persoane cu dizabilități. iar AJOFM-ul poate facilita interviul dintre angajatori și persoanele cu dizabilități aflate în căutarea unui loc de muncă).

15 octombrie 2019 – am mers la un medic neurolog pentru recomandare. În recomandarea medicului specialist privind tipul de tehnologii şi dispozitive asistive şi tehnologii de acces trebuie prevăzute informațiile referitoare la produsul asistiv (denumirea şi tipul de tehnologii/dispozitive asistive/tehnologii de acces), trebuie să fie în concordanță cu cele menționate în LISTA tehnologiilor şi dispozitivelor asistive şi tehnologiilor de acces prioritare pentru angajare;

31 octombrie 2019 – depunerea la DGASPC a următoarelor documente: cerere pentru acordarea voucherului; copie C.I.; copie certificat de încadrare în grad de handicap și Anexa acestuia; recomandarea medicului specialist privind tipul de tehnologii și dispozitive asistive și tehnologii de acces; acordul privind participarea la măsurile pentru stimularea ocupării forței de muncă asigurate de AJOFM, însoțit de Planul individual (copie); Angajamentul că nu înstrăinează produsul asistiv.

Din lista de mai sus, cel mai mult a durat elaborarea planului individual, pentru că acesta trebuie să conțină și o acțiune de mediere. și așa cum am precizat mai sus, este necesar să existe angajatori înregistrați la AJOFM, interesați să angajeze persoane cu dizabilități.

4 noiembrie 2019 – notificare DGASPC prin care sunt informată că dosarul meu în vederea obținerii voucherului pentru achiziționarea de tehnologii și dispozitive asistive și tehnologii de acces, conform Ordinului 1263/2019, a fost înaintat către ANPD în vederea analizării (notificarea se primește prin poștă).

3 decembrie 2019 – emitere voucher ANPD.

10 decembrie 2019 – DGASPC mi-a comunicat telefonic să mă prezint în vederea ridicării voucherului.

16 decembrie 2019 – predare voucher în baza unui proces verbal de predare – primire.

Dragilor, așa arată voucherul și are o valabilitate de 6 luni.

În acest moment, Lista furnizorilor/producătorilor de tehnologii și dispozitive asistive și tehnologii de acces constituită în baza Deciziei Președintelui Autorității Naționale pentru Persoane cu Dizabilități nr. 761/25.10.2019 are doar trei furnizori autorizați, așadar aștept să se autorizeze mai mulți furnizori pentru a consulta o ofertă mai completă în vederea alegerii celui mai bun dispozitiv, conform cu nevoile mele.

După cum ați putut observa, mi-a luat două luni întreaga procedură și cred că în funcție de eficiența funcționarilor publici (sic!) această perioadă se poate prelungi. Nu am avut „pile” și nici „cunoștințe” pentru obținerea acestui voucher, am citit ordinul, m-am înarmat cu răbdare și am urmat procedura.

Vă asigur că am făcut câteva compromisuri pentru a deveni eligibilă: am renunțat la job, pentru că îmi doresc un loc de muncă care să îmi atingă obiectivele profesionale și financiare, așadar veniturile lunare s-au diminuat în această perioadă, am făcut trei drumuri la AJOFM și tot atâtea și la DGASPC, plus unul la medicul de specialitate. Momentan, sunt beneficiara acestui proiect, persoană cu dizabilități fizice în căutarea unui loc de muncă.

Proiectul „Facilitarea inserției pe piața muncii a persoanelor cu dizabilități” prevede activități pentru creșterea angajabilității persoanelor cu dizabilități pe piața muncii, continuând astfel demersul susținut în vederea asigurării incluziunii sociale și îmbunătățirii calității vieții acestora.

Vreau să cred că activitățile prevăzute în acest proiect vor schimba statistica dezastruoasă, doar 2,68 % din numărul de persoane cu dizabilități din România sunt angajate.

Chiar și în România, încă o dată în plus, mi se dovedește că dacă ești informat și perseverent șansele de a reuși sunt de partea ta!

Sursa fotografiei: