În 26 mai 2019 nu vor fi doar alegerile europarlamentare, ci acordăm un vot pentru schimbarea direcției greșite în care guvernarea actuală îndreaptă România.

De fiecare dintre noi ține să acordăm României votul pentru a rămâne și a ne dezvolta în Europa.

Sunt româncă și nu doresc să plec din România pentru că tinerii sunt un potențial enorm și merită să investim în ei. Sunt de 29 de ani persoană cu dizabilități fizice, utilizatoare de fotoliu rulant.

Îmi doresc ca în România, persoanele cu dizabilități să participe la viața politică și să voteze, ambele drepturi fiind drepturi fundamentale reglementate prin Convenții internaționale, tratatele fondatoare ale Uniunii Europene și Constituția României.

Asigurarea dreptului la vot pentru persoanele cu dizabilități din România este în principal legată de accesul la informații și la mediul fizic.

Principalele cauze care îngrădesc dreptul la vot al persoanelor cu dizabilități din România sunt:

 • Lipsa accesibilizării informațiilor precum și a materialelor electorale pentru diferitele tipuri de dizabilități;
 • Lipsa accesibilizării secțiilor de votare pentru toate tipurile de dizabilități;
 • Lipsa accesibilizării buletinelor de vot.

Pe 26 mai 2019 am să votez! Pentru că cred în România oamenilor corecți și buni!

Am să mă „folosesc” de tot ce am la îndemână ACUM, pentru a vota. Am să solicit urna specială (mobilă) pentru a-mi exercita dreptul la vota.

Votez cu credința că persoanele cu dizabilități din România în viitorul apropiat nu vor mai fi stigmatizate și marginalizate, ci cetățeni europeni ai unei țări în care toate drepturile le sunt respectate.

Dacă și tu ești o persoană cu dizabilitate și dorești să votezi:

– poți solicita urna specială (mobilă) de la secţia de votare cea mai apropiată de locul în care te afli în ziua alegerilor printr-o cerere scrisă însoțită de documente justificative;

– cererea se face cel târziu în preziua alegerilor (atașez un model de cerere);

– în ziua alegerilor, o echipă formată din doi membri ai biroului electoral se vor deplasa la locul unde se află alegătorul, cu urna specială și materialele necesare votării;

– fiecare secție de votare are o singură urnă specială, care trebuie să fie la ora 21:00 înapoi la secția de votare.

Conform Legii nr. 33/2007 privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul European, art. 47 (1) Pentru alegătorii netransportabili din motive de boală sau invaliditate, președintele biroului electoral al secției de votare poate aproba, la cererea scrisă a acestora, depusă cel mai târziu în preziua alegerilor, însoțită de copii ale unor acte medicale sau alte acte oficiale din care să rezulte că persoanele respective sunt netransportabile, ca o echipă formată din cel puțin 2 membri ai biroului electoral să se deplaseze cu o urnă specială și cu materialul necesar votării – ștampilă cu mențiunea „VOTAT” și buletine de vot – la locul unde se află alegătorul, pentru a se efectua votarea. În raza unei secții de votare se utilizează o singură urnă specială. Urna specială poate fi transportată numai de membrii biroului electoral al secției de votare. Urna specială se poate deplasa numai în raza teritorială arondată la respectiva secție de votare.

Anul acesta, pentru prima dată în România, CNA a aprobat cu unanimitate de voturi difuzarea pe perioada campaniei electorale a unui spot care face referire la dreptul persoanelor cu dizabilități la vot și la informare corectă, accesibilă și completă privind campania electorală. Această inițiativă aparține doamnei Maria Mădălina Turza, Președinta Centrului European pentru Drepturile Copiilor cu Dizabilități.

Decizia 56D/12.04.2019 a Biroului Electoral Central privind unele măsuri pentru exercitarea dreptului de vot prin intermediul urnei speciale la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din 26 mai 2019, se poate consulta aici:

Art. 1. – (1) Cererile scrise formulate de alegătorii netransportabili din motive de boală sau invaliditate, însoţite de copii ale unor acte medicale sau alte acte oficiale din care să rezulte că persoanele respective sunt netransportabile, prin care se solicită deplasarea urnei speciale, se depun cel mai târziu în preziua alegerilor.

(2) Cererea de votare prin intermediul urnei speciale, formulată de alegător, trebuie datată şi semnată olograf şi va cuprinde numele, prenumele, data naşterii, codul numeric personal, domiciliul, seria şi numărul actului de identitate valabil, precum şi adresa la care se află.

(3) În acest sens, birourile electorale ale secţiilor de votare vor asigura, între orele 18.00 şi 20.00 ale zilei de 25 mai 2019, prezenţa la sediul secţiei de votare, pentru a putea primi cererile de deplasare a urnei speciale.

Art. 2. – (1) Preşedintele biroului electoral al secţiei de votare solicită operatorului de calculator să preînregistreze în Sistemul informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal, codurile numerice personale ale alegătorilor care au formulat cereri de votare cu urna specială, urmând a fi înregistrate definitiv la întoarcerea în localul de vot a echipei care se deplasează cu urna specială, pe baza semnăturilor în extrasul din lista electorală suplimentară.

(2) Înainte ca echipa de membri ai biroului electoral al secţiei de votare să se deplaseze cu o urnă de vot specială la persoanele care nu pot vota la secţia de votare potrivit legii, preşedintele biroului electoral al secţiei de votare solicită operatorului să verifice dacă persoanele respective şi-au mai exercitat dreptul de vot în aceeaşi zi.

Art. 3. – (1) în cazul în care persoanele netransportabile, ale căror date de identificare sunt cuprinse în cererile de votare prin intermediul urnei speciale, sunt înscrise în lista electorală permanentă, preşedintele biroului electoral al secţiei de votare, cu sprijinul celorlalţi membri ai biroului, realizează următoarele operaţiuni:

 1. a) înscrie datele de identificare ale persoanelor netransportabile din lista electorală permanentă pe extrasul din lista electorală suplimentară;
 2. b) semnează şi ştampilează cu ştampila de control extrasul din lista electorală suplimentară;
 3. c) înscrie în rubrica de semnătură acronimul V.U.S. (votează cu urna specială). în cazul în care, la întoarcerea echipei ce se deplasează cu urna specială, constată că pe extrasul din lista electorală suplimentară apare semnătura alegătorului, radiază alegătorul din lista electorală permanentă, prin bararea cu o linie orizontală a tuturor datelor alegătorului. în cazul în care constată că alegătorul nu şi-a exercitat dreptul de vot şi nu a semnat în extras, radiază cu o linie orizontală menţiunea V.U.S.

2) în situaţia în care persoanele netransportabile, ale căror date de identificare sunt cuprinse în cererile de votare prin intermediul urnei speciale, sunt înscrise în lista electorală specială, preşedintele biroului electoral al secţiei de votare, cu sprijinul celorlalţi membri ai biroului, realizează următoarele operaţiuni:

 1. a) înscrie datele de identificare ale persoanelor netransportabile din lista electorală specială pe extrasul din lista electorală suplimentară;
 2. b) semnează şi ştampilează cu ştampila de control extrasul din lista electorală suplimentară;
 3. c) înscrie în rubrica de semnătură acronimul V.U.S. în cazul în care la întoarcerea echipei ce se deplasează cu urna specială, constată că pe extrasul din lista electorală suplimentară apare semnătura alegătorului, radiază alegătorul din lista electorală specială, prin bararea cu o linie orizontală a tuturor datelor alegătorului. în cazul în care constată că alegătorul nu şi-a exercitat dreptul de vot şi nu a semnat în extras, radiază cu o linie orizontală menţiunea V.U.S.

3) în cazul în care persoanele netransportabile, ale căror date de identificare sunt cuprinse în cererile de votare prin intermediul urnei speciale, nu sunt înscrise în lista electorală permanentă sau în lista electorală specială şi, urmare a verificării realizate de preşedintele biroului electoral al secţiei de votare în Sistemul informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal, rezultatul obţinut este că respectivii alegători nu şi-au mai exercitat dreptul de vot şi nu există impedimente pentru ca aceştia să poată vota, preşedintele biroului electoral, cu sprijinul celorlalţi membri ai biroului, realizează următoarele operaţiuni:

 1. a) trece datele de identificare ale persoanelor netransportabile, prevăzute în cererile de votare, pe lista electorală suplimentară;
 2. b) înscrie datele de identificare ale persoanelor netransportabile din lista electorală suplimentară prevăzută la lit. a) pe extrasul din lista electorală suplimentară;
 3. c) înscrie în rubrica de semnătură acronimul V.U.S. în cazul în care la întoarcerea echipei ce se deplasează cu urna specială, constată că pe extrasul din lista electorală suplimentară apare semnătura alegătorului, radiază alegătorul din lista electorală suplimentară, prin bararea cu o linie orizontală a tuturor datelor alegătorului. în cazul în care constată că alegătorul nu şi-a exercitat dreptul de vot şi nu a semnat în extras, radiază cu o linie orizontală menţiunea V.U.S.
 4. d) semnează şi ştampilează cu ştampila de control lista electorală suplimentară şi extrasul din lista electorală suplimentară.

Art. 4. – în ziua votării, preşedintele biroului electoral al secţiei de votare se va asigura că echipa formată din doi membri ai biroului electoral se va deplasa cu următoarele materiale:

 1. a) urna specială, care este sigilată prin aplicarea ştampilei de control a secţiei de votare;
 2. b) buletinele de vot, pe care a fost aplicată ştampila de control a secţiei de votare;
 3. c) o ştampilă cu menţiunea „VOTAT”;
 4. d) timbre autocolante;
 5. e) o tuşieră;
 6. f) cel puţin un pix de culoare albastră;
 7. g) extrasul din lista electorală suplimentară ce conţine datele de identificare ale persoanelor netransportabile care vor vota prin intermediul urnei speciale.

Art. 5. – (1) Echipa formată din cei doi membri ai biroului electoral al secţiei de votare, însoţită de pază, se deplasează numai la adresele unde s-a solicitat urna specială.

(2) Odată ajunşi la adresa unde se află alegătorul netransportabil, membrii echipei prevăzute la alin. (1) vor solicita alegătorului să-şi prezinte actul de identitate valabil.

(3) Membrii echipei prevăzute la alin. (1) se vor asigura că alegătorul netransportabil semnează în extrasul din lista electorală suplimentară în dreptul datelor privind identitatea sa.

(4) După realizarea activităţilor prevăzute la alin. (2) şi (3), membrii echipei arătate la alin. (1) înmânează alegătorului un buletin de vot, ştampila cu menţiunea „VOTAT” şi tuşiera.

(5) Echipa prevăzută la alin. (1) are obligaţia de a lua măsurile necesare pentru asigurarea secretului votului.

Art. 6. – (1) Alegătorii netransportabili care votează prin intermediul urnei speciale sunt radiaţi din listele electorale existente la secţia de votare.

(2) La înscrierea numărului alegătorilor prevăzut la nr. al din procesul-verbal privind rezultatele alegerilor, preşedintele biroului electoral al secţiei de votare va avea în vedere alegătorii înscrişi în lista electorală permanentă (fără a scădea numărul alegătorilor care au fost radiaţi întrucât au votat cu urna specială şi au semnat în extrasul din lista electorală suplimentară).

(3) La înscrierea numărului alegătorilor prevăzut la nr. a2 din procesul- verbal privind rezultatele alegerilor, preşedintele biroului electoral al secţiei de votare va avea în vedere alegătorii înscrişi în lista electorală specială (fără a scădea numărul alegătorilor care au fost radiaţi întrucât au votat cu urna specială şi au semnat în extrasul din lista electorală suplimentară).

(4) Numărarea alegătorilor prezenţi la vot se va realiza prin numărarea semnăturilor din lista electorală permanentă, din lista electorală specială şi din lista electorală suplimentară, precum şi a menţiunilor V.U.S. neradiate, înscrise în acestea.

Este timpul să faci diferența! Pentru că și TU contezi!

Sunt sigură că cele aproximativ un milion de  persoane cu dizabilități care trăiesc în România, nu sunt „defecte”, eu cred că doar România trebuie „reparată”!