Asociația „Calea spre Acces” a trimis în luna noiembrie un comunicat către toate Direcțiile de Asistență Socială din cadrul Primăriilor de municipiu, prin care a informat despre acordarea sporului de 15% la salariu de bază (pentru activitatea desfășurată în condiții periculoase sau vătămătoare) pentru asistenții personali angajați cu contract de muncă.

Legea 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare stabilește, la art.39, încheierea contractului individual de muncă al asistentului personal cu primăria localității de domiciliu sau reședință a persoanei cu handicap grav, după caz.

Art. 20 din HG nr.268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările și completările ulterioare, distinge asistentul personal ca serviciu social destinat persoanelor cu handicap la domiciliu.

Potrivit Anexei nr. 9, pct. IV lit. A din HG 153/2018 pentru aprobarea REGULAMENTULUI-CADRU privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, a mărimii concrete a sporului pentru condiţii de muncă prevăzut în anexa nr. II la Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, precum şi a condiţiilor de acordare a acestuia, pentru familia ocupaţională de funcţii bugetare „Sănătate şi asistenţă socială”, asistentul personal, poate beneficia de spor de până la 15% din salariul de bază.

Potrivit art.12 coroborat cu art.16 din HG 153/2018 pentru aprobarea REGULAMENTULUI-CADRU privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, a mărimii concrete a sporului pentru condiţii de muncă prevăzut în anexa nr. II la Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, precum şi a condiţiilor de acordare a acestuia, pentru familia ocupaţională de funcţii bugetare „Sănătate şi asistenţă socială”; nominalizarea personalului care beneficiază de spor pe locuri de muncă, categoriile de personal, mărimea concretă a sporului, precum și condițiile de acordare se stabilesc de ordonatorul de credite, cu consultarea sindicatelor reprezentative la nivel de unitate/sindicatelor afiliate la o federație reprezentativă pe grup de unități/sector sau, după caz, a reprezentanților salariaților, în limita prevederilor din regulament-cadru, iar ordonatorii de credite au obligația să solicite autorităților abilitate eliberarea buletinelor de determinare sau, după caz, de expertizare a locurilor de muncă.

Întrucât au existat divergențe de opinii în cadrul unor primării în vederea legalității acordării acestui spor, Ministerul Muncii și Justiției Sociale, prin Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Dizabilităţi A CONFIRMAT că sporul de 15% acordat asistenților personali este LEGAL și poate fi acordat de primării!

Pe înțelesul tuturor am să încerc să explic prevederile legislative cu privire la acordarea sporului de 15%:

  1. Sporul la care fac referire se acordă asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav și aceștia nu trebuie să fie asistenți personali profesioniști.
  2. Ordonatorul de credite (în speță, primarul) trebuie să solicite Direcției de Sănătate Publică, conform prevederilor art. 14 alin. 2 din Anexa II, Cap. II la Legea-cadru nr. 153/2017 să elibereze buletinele de determinare în vederea acordării sporului; Primul pas pe care ordonatorul de credite trebuie să îl facă este să solicite Direcției de Sănătate Publică expertizarea acestor locuri de muncă, în conformitate cu prevederile Legii 153/2017 și a art. 5 din HG 153/2018 (cu modificările și completările HG 569/2017).
  3. Al doilea pas, pe care ordonatorul de credite (în speță, primarul) trebuie să îl facă este să solicite, în baza buletinelor de determinare, Ministerului Muncii și Justiției Sociale să îi aloce fonduri pentru acordarea sporului. Precizez, de asemenea, că responsabilitatea stabilirii şi acordării drepturilor de natură salarială revine ordonatorului de credite care, potrivit art. 3 alin. (1) şi alin. (4) din Legea-cadru nr. 153/2017, asigură gestiunea sistemului de salarizare a personalului din instituţiile şi autorităţile publice şi are obligația de a stabili salariile de bază, în condițiile legii, astfel încât să se încadreze în sumele aprobate cu această destinaţie în bugetul propriu.
  4. Ordonatorul de credite (primarul) stabilește valoarea sporului, care trebuie să fie până la 15%, ca atare în funcție de buget sporul poate să fie 5%, 7%, 10%, până la 15%.
  5. Dacă ordonatorul de credite (în speță, primarul) nu solicită eliberarea buletinelor de determinare de către DSP și ulterior, nu solicită suplimentarea fondului de salarii de la Ministerul Muncii și Justiției Sociale, fondurile suplimentare nu vor fi acordate de către Minister.

În prezent ne confruntăm cu următoarele situații:

  1. Ordonatorul de credite consideră că acest spor este doar pentru asistenții personali profesioniști (atașez mai jos exemple):
  1. Ordonatorul de credite a demarat procedura prin care solicită Direcției de Sănătate Publică expertizarea acestor locuri de muncă, în conformitate cu prevederile Legii 153/2017 și a HG 569/2017 (atașez mai jos exemple):
  1. Ordonatorul de credite a solicitat Direcției de Sănătate Publică expertizarea acestor locuri de muncă, în conformitate cu prevederile Legii 153/2017 și a HG 569/2017, dar aceasta nu poate elibera buletine de expertizare a locurilor de muncă deoarece nu are în structura sa organizatorică un medic de medicina muncii (atașez mai jos exemple):

 

  1. Ordonatorul de credite acordă sporul de 15% pentru asistenții personali ai persoanei cu handicap grav. Specific, că pentru acordarea acestui spor asistentul personal trebuie să semneze un act aditional la contractual individual de muncă :

Concluzie: Recomand tuturor asistenților personali să depună cerere de solicitare a acestui spor la Primăriile și/sau Direcțiile de Asistență Socială din cadrul acestora. Dacă primesc un răspuns nefavorabil le sugerez să solicite printr-o cerere lămuriri de la Ministerul Muncii și Justiției Sociale atașând răspunsul primit de la Primărie.

Cu adresa primită de la Ministerul Muncii și Justiției Sociale, reveniți atașând acest răspuns cu o solicitare la Primărie și/sau Direcția de Asistență Socială din cadrul acesteia. Încercați să mergeți în audiență la primar și să explicați situația așa cum am prezentat-o în articol.

Consider că de fiecare dintre noi depinde ca drepturile să fie respectate conform legislației în vigoare, dar și de deținerea tuturor informațiilor pentru o bună reprezentare.

Asociația „Calea spre Acces” își propune în luna decembrie să informeze Direcțiile de Asistență Socială despre demersurile realizate de primăriile care acordă sporul de 15% pentru asistenții personali.

Sursa fotografiei: https://twitter.com/fortalezapr/status/793523217516236800