Astăzi vreau să vorbim despre locurile de parcare destinate persoanelor cu dizabilități precum și despre campaniile care vizează acest subiect.

Prima campanie realizată în România lansată în aprilie 2014 (din informațiile ce le dețin) aparține Asociației „Help to Heart (Ajută Viața)” și se numește Busted for Disabled/Arestat pentru dizabilități.

Fundația Motivation România a lansat în noiembrie 2017 campania #PeBune?, pentru informarea șoferilor fără dizabilități privind importanța eliberării locurilor de parcare destinate persoanelor cu dizabilități. Aici puteți să găsiți mai multe informații despre această campanie precum și care sunt rezultatele acesteia după 6 luni.

Asociația „Totul pentru Tine” a lansat în martie 2018 o campanie de conștientizare a importanței respectării locurilor de parcare pentru persoanele cu dizabilități.

Subliniez cele trei campanii sunt derulate de asociații ale și pentru persoanele cu dizabilități din România și urmărind informațiile din link-urile de mai sus veți ajunge cu siguranță la concluzia celor de la Fundația Motivation „Persoanele cu dizabilități NU ÎȘI DORESC loc de parcare dedicat, însă AU NEVOIE de el!”

Campanii de genul celor realizate în România pe același subiect se derulează în mai multe țări. Am ales să vă prezint în următorul material o campanie derulată în Italia, în care persoanele valide parchează pe locul de parcare destinat persoanelor cu dizabilități.

În material începând cu secunda 44 este surprinsă o mașină cu numere de România …dar asta nu este tot! …mașina prezintă pe geam un permis de parcare emis de către Direcţia pentru Relaţii Publice şi Protocol a Camerei Deputaţilor.

Posibil au surprins un deputat român care nu cunoaște legislația în vigoare. Mă ofer să îi prezint mai jos prevederile Legii nr. 448/2006 republicată 2008, legea privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap care prevede:

Art. 62 (1) Clădirile de utilitate publică, căile de acces, clădirile de locuit construite din fonduri publice, mijloacele de transport în comun și stațiile acestora, taxiurile, vagoanele de transport feroviar pentru călători și peroanele principalelor stații, spațiile de parcare, străzile și drumurile publice, telefoanele publice, mediul informațional și comunicațional vor fi adaptate conform prevederilor legale în domeniu, astfel încât să permită accesul neîngrădit al persoanelor cu handicap.

Art. 65 (1) În spațiile de parcare de pe lângă clădirile de utilitate publică, precum și în cele organizate vor fi adaptate, rezervate și semnalizate prin semn internațional cel puțin 4% din numărul total al locurilor de parcare, dar nu mai puțin de două locuri, pentru parcarea gratuită a mijloacelor de transport pentru persoane cu handicap.

(2) Persoanele cu handicap sau reprezentanții legali ai acestora, la cerere, pot beneficia de un card-legitimație pentru locurile gratuite de parcare. Autovehiculul care transportă o persoană cu handicap posesoare de card-legitimație beneficiază de parcare gratuită.

(3) Modelul cardului-legitimatie va fi stabilit în normele metodologice*) de aplicare a prevederilor prezentei legi. Eliberarea cardurilor se face de către autoritățile administrației publice locale.

(4) Costurile aferente dreptului prevăzut la alin. (2) se suportă din bugetele locale.

(5) În spațiile de parcare ale domeniului public și cât mai aproape de domiciliu administratorul acestora repartizează locuri de parcare gratuită persoanelor cu handicap care au solicitat și au nevoie de astfel de parcare.

Art. 100 (1) Următoarele fapte constituie contravenții și se sancționează după cum urmează:

  1. a) nerespectarea dispozițiilor art. 15 alin. (1), art. 18-20, art. 21 alin. (3) si (4), art. 22, art. 23 alin. (1) și (2), art. 24, 30, 31, art. 34 alin. (3), art. 51 alin. (4), art. 55 alin. (1), art. 62-68, art. 69 alin. (1), art. 70-71 alin. (3), art. 78 si 82, cu amendă de la 3.000 lei la 9.000 lei;
  2. b) parcarea altor mijloace de transport pe locurile de parcare adaptate, rezervate și semnalizate prin semn internațional pentru persoane cu handicap, cu amendă de la 200 lei la 1.000 lei și ridicarea mijlocului de transport de pe locul de parcare respectiv;
  3. c) eliberarea de certificate de încadrare în grad de handicap cu încălcarea criteriilor prevăzute la art. 85 alin. (5), cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei.

(2) Constatarea contravențiilor și aplicarea amenzilor contravenționale prevăzute la alin. (1) lit. a) și c) se fac de către personalul Autorității Naționale pentru Persoanele cu Handicap, împuternicit prin ordin al președintelui acesteia.

(3) Constatarea contraventiei și aplicarea amenzii contravenționale prevăzute la alin. (1) lit. b) se fac de către agenții de circulație sau de către personalul de control cu atribuții în acest sens.

(4) Sumele obținute din aplicarea amenzilor se fac venit la bugetul de stat.

(5) Prevederile prezentului articol se completează cu dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.

(6) Prevederile prezentului articol se aplică începând cu data intrării în vigoare a normelor metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi.

Vreau să cred că acest articol va duce și la identificarea deputatului în cauză și împreună să putem trage un semnal de alarmă!